ร่วมงานกับเรา

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

95 ซ.รามอินทรา 117 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทร. 0-2518-2722 (6 สายอัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2518-2723

สมัครงานในตำแหน่ง :
ตำแหน่งอื่นๆ ที่ต้องการ :
เงินเดือน :   บาท

ประวัติส่วนตัว

คำนำหน้า
:
ชื่อ - นามสกุล (ไทย) : *
ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) : *
วันเกิด : *
ภูมิลำเนา :
สัญชาติ :
ศาสนา :
ส่วนสูง : เซนติเมตร *
น้ำหนัก : กิโลกรัม *
ที่อยู่ : *
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์มือถือ :
สถานะสมรส :
:
สถานะภาพทางทหาร :
:
:
:

ประวัติการศึกษา (สูงสุด)

ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
คณะ / สถาบัน :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :

ประวัติการทำงานล่าสุด

ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี) :
บริษัท :
ตำแหน่ง :
หน้าที่รับผิดชอบ :
เงินเดือน : บาท

ประวัติการอบรมล่าสุด

ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)    -   
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม

ความสามารถอื่นๆ

ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน
ภาษาอื่นๆ
พิมพ์ดีดไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่นๆ

แนบไฟล์เอกสาร

แนบไฟล์ Resume