ผลิตภัณฑ์ & บริการ

ธุรกิจงานอุตสาหกรรม

OzoneOzone Generator AIM20 :OZOTECH • 15 Gram Per Hour Ozone concentrations of up to 4% by weight Maximum Ozone output is achieved when Oxygen feed gas is provided Air Cooled, Low Frequency, Low Cost, 115or 230 VAC
  Oxygen or Dry Air feed Optional
  Variable output Control and ORP Controlled


Ozone Generator AIM40 :OZOTECH • 30 Gram Per Hour Ozone concentrations of up to 4% by weight Maximum Ozone output is achieved when Oxygen feed gas is provided Air Cooled, Low Frequency, Low Cost, 115or 230 VAC Oxygen or Dry Air feed Optional Variable output Control and ORP Controlled


Ozone Generator AIM60 :OZOTECH • 42 Gram Per Hour Ozone concentrations of up to 5% by weight Maximum Ozone output is achieved when Oxygen feed gas is provided Air Cooled, Low Frequency, Low Cost, 115 or 230 VA Oxygen or Dry Air Optional Variable output control or ORP Controlled


Ozone Generator AIM80 :OZOTECH • 54 Gram Per Hour Ozone concentrations of up to 5% by weight Maximum Ozone output is achieved when Oxygen feed gas is provided Air Cooled, Low Frequency, Low Cost, 115 or 230 VAC
  Oxygen or Dry Air Optional
  Variable output control or ORP Controlled


Promed Ozone Generators นวัตกรรมเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อในอากาศด้วยโอโซน • Big Advantages:

  • เหมาะสำหรับ โรงแรม รีสอร์ท  ร้านอาหาร คลินิก  โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงดูแลเด็กเล็ก ฯลฯ
  • ปลอดภัยไร้สารเคมี
  • ใช้งานง่าย น้าหนักเบา
  • สวิทช์เปิด-ปิด พร้อมระบบตั้งเวลาอัตโนมัติ
  • สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียในอากาศได้รวดเร็ว
  • กำจัด กลิ่นอับไม่พึงประสงค์ และมลพิษทางอากาศได้ครอบคลุมหลากหลายชนิด
  • เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(ECO friendly)
  • ประสิทธิภาพสูง ด้วยมาตรฐาน ISO9001, ISO13458 แสดงผล 1 ถึง 5 จาก 5 (1 หน้า)