ผลิตภัณฑ์ & บริการ

ธุรกิจงานอุตสาหกรรม

Telecom Pneumatic Tube Systemsระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ กับงานปฏิบัติการในโรงพยาบาล  •         A well-designed and balanced system will save the hospital a substantial amount of money, year after year. However, specifying a pneumatic tube system, or collecting the requirements for a system, is not easy without experience and a structured approach.

           Working with Telecom and their local Certified Dealers means you take advantage of over 40 year experience in designing and installing systems especially for hospitals. We understand your organization processes and internal logistics.                               click for more details                                                                                      Telecom Pneumatic Tube Systems - for hospital blood samples


แสดงผล 1 ถึง 1 จาก 1 (1 หน้า)