LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_30.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_29.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_27.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_26.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_25.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_16.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_15.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_14.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_13.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_8.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_7.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_6.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_5.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_4.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_2.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_1.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_22.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_20.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_19.jpg
LINE_ALBUM_วันเด็กยั่งยืนปี67_๒๔๐๓๒๘_18.jpg

13 มกราคม 2567 | วันเด็กยั่งยืน 2567

     ภาพบรรยากาศงาน วันเด็กประจำปี 2567 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา พบกับการออกบูธสันทนาการ ของพี่ๆ พนักงาน FVC และกลุ่มบริษัทในเครือ ที่จัดกิจกรรมความบันเทิง เกมส์ สนุกๆ พร้อมกับสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ และแจก ขนม อาหาร ไอศครีม ให้เด็กๆ และผู้ที่มาร่วมงานทุกคนได้อิ่มท้อง อิ่นใจกัน เป็นโอกาสได้สร้างประสบการณ์ความสนุกและกระชับสัมพันธ์ในหมู่พนักงานเป็นอย่างดี
สถานที่ : ลานกิจกรรม อาคารสำนักงานคลังสินค้าและเทคนิคบริการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) (ซอยไทยรามัญ)

COPYRIGHT © 2018 Filter Vision Public Company Limited ALL RIGHT RESERVED.