ผลิตภัณฑ์ & บริการ

ธุรกิจงานอุตสาหกรรม

Filter cartridgePentek ไส้กรอง Mixed bed PCF Series :Pentek • 1.Designed for deinonizing water up to 16 megohms

  2.Three sizes and capacities


Pentek ไส้กรองคาร์บอน RFFE Series :Pentek • 1.Easily and effectively reduces up to 3 ppm of dissolved iron from water

  2.Improves flavor and reduces the metallic taste caused by iron

  3.Reduces the possibility of pipe and water heater damage

  4.For use in Pentek 10- and 20-inch Big Blue filter housings


Pentek ไส้กรองคาร์บอน WS Series :Pentek • 1.Manufactured with softener resin

  2.Available in a variety of sizes for multiple applications

  4.Utilize single use resin technologies for maximum life grains (CaCo3) capacity

  5.Sodium form


Pentek ไส้กรองคาร์บอน BP, BPHE & BN Series :Pentek • 1.Semi-rigid cylindrical design is easily crushed and incinerated 2.For use with Pentair Pentek 3.PBH-410 Housing 4.Higher productivity – faster bag “change-outs” 5.Thermally welded unique design results in consistent filtration efficiencies 6.Nominal 1-800 micron ratings


ไส้กรองตะกอน Sekiso Series :sekiso • 1 ไส้กรอง SEKISO มี layer 2 ชั้นกรองด้วย ไฟเบอร์ชนิดพิเศษ และ Molded layer ทำให้มีแข็งแรงทนแรงดันได้ดีมาก

  2 ด้วยวิธีการผลิตที่ใช้ fiber ผ่านความร้อนและมัดเข้าเป็นรูปทรงไส้กรองที่เหมาะสมทำให้กรองได้ละเอียดขึ้นและประสิทธิภาพการกรองดีมากขึ้นอีกด้วย

  3 ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ดีเยี่ยมทำให้ ไส้กรองได้มาตรฐานการกรองอย่างแม่นยำ

  4 ไส้กรอง sekiso ผลิตจาก Polypropylene 100% 

  อัตรากรอง 1,5,10,25,50,75,100 micron rating

  ความยาว:  254 mm, 508mm, 762mm, 1016mmแสดงผล 16 ถึง 20 จาก 26 (6 หน้า)