เทคโนโลยีปรับสภาพน้ำ

การผลิตน้ำดื่ม

ระบบปรับสภาพน้ำสำหรับน้ำดื่มแบ่งออกกว้างๆ ได้เป็นสองกลุ่มคือ point of entry และ point of use โดย point of entry เป็นระบบที่มักติดตั้งหลังมิเตอร์น้ำสำหรับปรับสภาพน้ำทั้งหมดก่อนเข้าสู่อาคาร ส่วน point of use มักเป็นอุปกรณ์ปรับสภาพน้ำสำหรับจุดใช้งานแต่ละจุดอย่างเช่น ก๊อกน้ำในห้องครัว หรือตู้กดน้ำดื่ม เป็นต้น ทั้งนี้ระบบโดยทั่วไปของทั้งสองกลุ่มมักประกอบด้วยอุปกรณ์หลักที่ทำหน้าที่ต่อไปนี้

water2
 

water2

•    ไส้กรองตะกอน ซึ่งเป็นไส้กรองเบื้องต้นที่ทำการกรองฝุ่น ผง สารแขวนลอย สนิมเหล็ก โคลนและสิ่งสกปรกต่าง ๆ
•    ไส้กรองคาร์บอน มีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น สี สารเคมี คลอรีน และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นทั้งไส้กรองและสารกรองในตัว 
•    สารกรองเรซิ่น สำหรับลดปริมาณหินปูน ช่วยให้น้ำไม่กระด้าง นอกจากนี้ยังช่วยลดสารละลายจำพวกหินปูน ลดการเกิดนิ่วและช่วยให้น้ำมีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้น
•    ระบบฆ่าเชื้อ ใช้สำหรับกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ทั้งระบบที่ใช้วิธีทางเคมีอย่างเช่นคลอรีน หรือระบบที่ใช้วิธีทางกายภาพอย่างเช่นรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) 

 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์