นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าววันนี้

เวลา หัวข้อข่าว
ไม่พบข้อมูล

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
15 พฤศจิกายน 2566 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน (แก้ไขเทมเพลด)
15 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
14 พฤศจิกายน 2566 แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จนสิ้นสภาพบริษัท..
14 พฤศจิกายน 2566 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน
14 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
25 กันยายน 2566 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั..
15 กันยายน 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 กันยายน 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
15 กันยายน 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
16 มิถุนายน 2566 แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24,25,32,33,34 และ 45
09 มิถุนายน 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัท และการนำส่งรายงานการประชุมสาม..
15 พฤษภาคม 2566 แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
15 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
10 พฤษภาคม 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 เมษายน 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มีนาคม 2566 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
13 มีนาคม 2566 แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
01 มีนาคม 2566 แจ้งมติคณ ะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12566 งดจ่ายเงินปันผล และแก้ไขข้อบังคับบริษัท (แก้ไข)