นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
14 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
14 ธันวาคม 2566 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2567 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
08 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
07 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน 07-12-2023
06 ธันวาคม 2566 แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน 06-12-2023
15 พฤศจิกายน 2566 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน (แก้ไขเทมเพลด)
15 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
14 พฤศจิกายน 2566 แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด จนสิ้นสภาพบริษัท..
14 พฤศจิกายน 2566 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน
14 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
25 กันยายน 2566 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั..
15 กันยายน 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 กันยายน 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
15 กันยายน 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
16 มิถุนายน 2566 แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24,25,32,33,34 และ 45
09 มิถุนายน 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัท และการนำส่งรายงานการประชุมสาม..
15 พฤษภาคม 2566 แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
15 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)