นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวย้อนหลัง

เวลา หัวข้อข่าว Download
01 สิงหาคม 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข)
31 กรกฎาคม 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
19 กรกฎาคม 2560 แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560
14 กรกฎาคม 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
14 กรกฎาคม 2560 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: FVC-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
07 กรกฎาคม 2560 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท
04 กรกฎาคม 2560 แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)
04 กรกฎาคม 2560 แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
03 กรกฎาคม 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
29 มิถุนายน 2560 แบบรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (FVC-W2) ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
28 มิถุนายน 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
12 มิถุนายน 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
08 มิถุนายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ FVC เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2560
07 มิถุนายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)
05 มิถุนายน 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
01 มิถุนายน 2560 หุ้นเพิ่มทุนของ FVC เริ่มซื้อขายวันที่ 2 มิถุนายน 2560
24 พฤษภาคม 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
22 พฤษภาคม 2560 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
22 พฤษภาคม 2560 ชี้แจง Trading Alert List
22 พฤษภาคม 2560 Trading Alert List Information