Notice: Undefined index: path in /var/www/html/catalog/controller/content/content.php on line 839 ธุรกิจของบริษัท
 

นักลงทุนสัมพันธ์

ธุรกิจของบริษัท

  
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย


บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) “FVC” และบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (KTMS), บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (IRV), บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (MV) และ บริษัท ไฮเฮลธ์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (HHC) มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ (Purified water treatment system) โดยบริษัทเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์จากต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ทั้งงานที่มีความซับซ้อนน้อยไปจนถึงงานที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ตลอดจนความงามและผิวพรรณ

 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลัก 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ B1: กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (Industrial and Original Equipment Manufacturer “OEM”)

โดย FVC:  นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ ออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบำบัดน้ำ ทั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์และระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจุบันปรับกลยุทธ์การตลาดเข้าสู่งานโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่

 

กลุ่มธุรกิจ B2: กลุ่มธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และที่พักอาศัย (Commercial and Residential)

โดย FVC: นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ ออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่มและที่พักอาศัย รวมถึงจำหน่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์อาหาร (Food Equipment (เช่น ตู้นึ่งซาลาเปา (Bun Steamer) เครื่องผลิตน้ำแข็ง (Ice Making Machine) เครื่องจ่ายน้ำหวาน (Fountain Drinks Dispenser) ให้กับร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารจานด่วน ปัจจุบันขยายตลาดไปกลุ่มธุรกิจโรงแรม และเพื่อให้สามารถบริการแก่ลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ B2 มีหน่วยบริการทางเทคนิค ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)

 

กลุ่มธุรกิจ B3: กลุ่มธุรกิจหน่วยไตเทียมและบริการทางการแพทย์ (Hemodialysis & Medical Service)

โดย KTMS: หน่วยไตเทียม (Hemodialysis Center) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยปัจจุบันมีหน่วยไตเทียมรวม 9 แห่ง (กรุงเทพมหานคร / ศรีสะเกษ(2 แห่ง)/ เชียงใหม่/ ประจวบคีรีขันธ์ / อุบลราชธานี / ตาก / ฉะเชิงเทรา / นครราชสีมา)

 

โดย MV: นำเข้า จำหน่าย และให้เช่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ทางการแพทย์, นำเข้า จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์สำหรับคลินิกไตเทียม คลินิกความงาม หน่วยจ่ายกลาง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 

โดย IRV: ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, ตกแต่งหน่วย/ศูนย์ไตเทียม, ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม

 

กลุ่มธุรกิจ B4: ความงามและผิวพรรณ (Beauty Care)

โดย HHC: คลินิกเวชกรรมดาด้านความงามและผิวพรรณ, ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องสำอางและยา


โครงสร้างธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  


1)  จัดจำหน่าย ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์พร้อมติดตั้งเข้ากับระบบน้ำที่ลูกค้าได้มีออกแบบการติดตั้งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบน้ำของลูกค้า ประกอบกับการให้บริการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเพิ่มเติมระบบน้ำพร้อมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มาจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม และบางส่วนเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ ประกอบการด้านระบบบำบัดน้ำ และกลุ่มธุรกิจให้บริการทาง การแพทย์ โดยสามารถแยกแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาประกอบได้ 4 ประเภทดังนี้

 

1.1  นำเข้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์เพื่อจัดจำหน่าย ได้แก่ ระบบกรองน้ำ ถังกรองไฟเบอร์กลาส หัวกรองอัตโนมัติ ไส้กรองน้ำ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ตซึ่งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการรับรองมาตรฐานจากองค์กรอิสระ เช่น มาตรฐาน NSF และมาตรฐานขององค์กรภาครัฐในระดับนานาชาติ เช่น มาตรฐาน FDA โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าชั้นนำจากต่างประเทศเช่น Pentair, Sterilight, Trojan UV, Sekiso, CSM, Shelco Filters เป็นต้น

1.2  จัดหาแหล่งภายในประเทศซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์เพื่อจำหน่าย เช่น ตู้นึ่งซาลาเปา(Bun Steamer) เครื่องจ่ายเครื่องดื่ม (Beverage Dispenser) และเครื่องทำน้ำแข็ง (Ice Making Machine) เป็นต้น

1.3  ว่าจ้างผลิตเพื่อจัดจำหน่ายสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ เช่น ไส้กรองน้ำ และ กระบอกใส่ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท อันได้แก่ Toredo, Water Care และ Hydra Mate

1.4  ประกอบเพื่อจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางการแพทย์ โดยบริษัทได้ประดิษฐ์และอยู่ระหว่างการอนุมัติจดสิทธิบัตร เครื่องผลิตน้ำให้บริสุทธิ์พร้อมระบบการฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่สำหรับใช้กับเครื่องไตเทียม เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อการจำหน่ายและให้เช่า โดยมีระบบเครื่องผลิตน้ำให้บริสุทธิ์พร้อมระบบการฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนจากน้ำดิบและมีระบบฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ บริษัทได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาฟอกไตที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัทในราคาที่แข่งขันได้

 

2) จัดจำหน่าย พร้อมออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์

บริษัทจัดจำหน่าย พร้อมออกแบบ ประกอบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการในการบำบัดน้ำดิบที่มีสิ่งเจือปนให้มาเป็นน้ำที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำประปา และการบำบัดจากน้ำประปาให้เป็นน้ำที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่กลุ่มลูกค้ากลุ่มสถานพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ และธุรกิจอุตสาหกรรมบางอย่างที่มีระบบน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ซึ่งระยะเวลาในการติดตั้งโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1 – 2 เดือน โดยแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้การประกอบติดตั้งเป็นส่วนเดียวกันกับข้อ 1) จัดจำหน่าย  ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้รูปแบบการให้บริการสามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะได้แก่

 

2.1  จำหน่ายพร้อมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่มีการชำระเงินแบบปกติ 

2.2  จำหน่ายพร้อมออกแบบ ประกอบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่มีการชำระเงินในลักษณะสัญญาเช่าทางการเงินซึ่งมีการคิดดอกเบี้ย โดยมีระยะเวลาสัญญาเช่า 5 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า บริษัทจะทำการถอดถอนระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับหน่วยไตเทียมและนำกลับคืน ซึ่งงานในลักษณะนี้ดำเนินการโดย บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

3) การให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์ 

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการหลังการขาย ดูแลและบำรุงรักษาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ระบบบำบัดน้ำให้บริสุทธิ์จะต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เปลี่ยนไส้กรองและอุปกรณ์อื่นๆที่ชำรุด โดยบริษัทจะมีแผนงานตามระยะเวลาในการเข้ามาดูแลบำรุงรักษาระบบกับลูกค้าโดยคำนวณจากปริมาณอัตราการใช้น้ำบริสุทธิ์ (Flow Rate) และระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากความพร้อมในการให้บริการของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว บริษัทมีหน่วยให้บริการทางด้านเทคนิคที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) โดยลูกค้าของบริษัทสามารถเรียกใช้บริการได้ทั้งในเวลาปกติ และเวลาฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 

4) การให้บริการสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม

บริษัทจะให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้กับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ดำเนินการโดยบริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

 

5) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทจะเป็นผู้จำหน่าย/ให้เช่าและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์วิเคราะห์วินิจฉัยในการให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ทางการแพทย์ ดำเนินการโดย บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท