บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

ระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 1.jpg
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)2.jpg
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)3.jpg
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)4.jpg
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)5.jpg
  • ชื่อโครงการ : ระบบเครื่องกรองน้ำ UF system
  •   กำลังผลิต : 3 m3/hr
COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์