สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด

ระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด1.jpg
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด2.jpg
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด3.jpg
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด4.jpg
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด5.jpg
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด6.jpg
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด7.jpg
  • ชื่อโครงการ : ระบบ RO system  
  • กำลังผลิต : 40 m3/hr
COPYRIGHT © 2018 บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์